قیمت سیدباکس

1 TB

1000GB Disk space
1 Gbps Speed
پهنای باند نامحدود*
One Click Apps
نصب اپ ها با یک کلیک
درگاه پرداخت شتابی
تحویل آنی
۱۵۰ هزار تومان/ماه
سفارش

2 TB

2TB Disk space
1 Gbps Speed
پهنای باند نامحدود*
One Click Apps
نصب اپ ها با یک کلیک
درگاه پرداخت شتابی
تحویل آنی
۲۵۰ هزار تومان/ماه
سفارش

4 TB

4TB فضای دیسک
1 Gbps Speed
پهنای باند نامحدود*
One Click Apps
نصب اپ ها با یک کلیک
درگاه پرداخت شتابی
تحویل آنی
۳۵۰ هزار تومان/ماه
سفارش

- پرداخت ها توسط درگاه رسمی بانکی انجام میشود. (دارای اینماد)
- تورنت عمومی روی تمامی سرویس ها ممنوع میباشد. [شرایط استفاده]
- سرویس تست و یا سیدباکس تستی نداریم لطفا درخواست نکنید.
- درصورت نیاز به تمدید سه ماهه سیدباکس خود میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید. این نوع تمدید تخفیفی ندارد و صرفا بصورت سه ماهه قابل انجام است.